<![CDATA[Bravado]]> DE <![CDATA[The Fifth Chapter]]> <a href="http://www.bravado.de/p6-i4250117635329/scooter/the-fifth-chapter/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4250117635329_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p6-i4250117635329/scooter/the-fifth-chapter/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-26T00:17+01:00 <![CDATA[Luna]]> <a href="http://www.bravado.de/p6-i0602537910489/faun/luna/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P0602537910489_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p6-i0602537910489/faun/luna/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-05T00:17+01:00 <![CDATA[Siren Charms]]> <a href="http://www.bravado.de/p6-i0888430755826/in-flames/siren-charms/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P0888430755826_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p6-i0888430755826/in-flames/siren-charms/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-05T00:17+01:00 <![CDATA[Neue Deutsche Welle 2]]> <a href="http://www.bravado.de/p6-i0888430600225/fler/neue-deutsche-welle-2/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P0888430600225_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p6-i0888430600225/fler/neue-deutsche-welle-2/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-05T00:17+01:00 <![CDATA[Luna (Deluxe Edt.)]]> <a href="http://www.bravado.de/p6-i0602537910502/faun/luna-deluxe-edt-/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P0602537910502_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p6-i0602537910502/faun/luna-deluxe-edt-/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-05T00:17+01:00 <![CDATA[Ich habe eine Fahne]]> <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627285/deichkind/ich-habe-eine-fahne/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348627285_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627285/deichkind/ich-habe-eine-fahne/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-22T00:17+01:00 <![CDATA[Anchor Skull Sepia]]> <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348623898/in-flames/anchor-skull-sepia/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348623898_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348623898/in-flames/anchor-skull-sepia/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-19T00:17+01:00 <![CDATA[Ich habe eine Fahne]]> <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627339/deichkind/ich-habe-eine-fahne/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348627339_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627339/deichkind/ich-habe-eine-fahne/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-22T00:17+01:00 <![CDATA[T-Shirt und Flagge Ich habe eine Fahne]]> <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627346/deichkind/t-shirt-und-flagge-ich-habe-eine-fahne/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348627346_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348627346/deichkind/t-shirt-und-flagge-ich-habe-eine-fahne/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-22T00:17+01:00 <![CDATA[Jesterhead Trident - Bravado Exclusive]]> <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348623997/in-flames/jesterhead-trident-bravado-exclusive/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348623997_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p11-i4049348623997/in-flames/jesterhead-trident-bravado-exclusive/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-09-19T00:17+01:00 <![CDATA[Logo]]> <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613455/stacxs/logo/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348613455_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613455/stacxs/logo/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T00:17+01:00 <![CDATA[Pocket Tee]]> <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613356/stacxs/pocket-tee/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348613356_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613356/stacxs/pocket-tee/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T00:17+01:00 <![CDATA[Pocket Tee]]> <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613400/stacxs/pocket-tee/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348613400_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613400/stacxs/pocket-tee/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T00:17+01:00 <![CDATA[Logo]]> <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613509/stacxs/logo/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348613509_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613509/stacxs/logo/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T00:17+01:00 <![CDATA[Logo Crewneck]]> <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613806/stacxs/logo-crewneck/index.html"> <IMG src="http://www.bravado.de/assets/asset_110x110/P4049348613806_1.jpg" height="110"/> <br /> </a > <a href="http://www.bravado.de/p15-i4049348613806/stacxs/logo-crewneck/index.html"> <strong > </strong > <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T00:17+01:00 <![CDATA[Kid Ink - MY OWN LANE ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img5367645c989be.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-09-03T20:00:00+02:00 <![CDATA[Eko Fresh - Live 2014 ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img539972a00ab89.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-06-27T19:00:00+02:00 <![CDATA[Oldie-Nacht mit "The LORDS" ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img53a1af2c4d404.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-07-05T20:00:00+02:00 <![CDATA[Kollegah king tour 2014 ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img53996c60876df.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-09-09T20:00:00+02:00 <![CDATA[Counting Crows ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img53a2ac2d284f0.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-11-16T20:00:00+02:00 <![CDATA[Guano Apes - Offline Tour ...]]> <a href=""> <IMG src="http://koka.secure-cdn.de/images/mm/img5358bef635dd8.jpg" height="110"/> <br /> </a > <strong > </strong > <br /> <a href=""> <strong > </strong > <br /> </a > <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2014-10-20T20:00:00+02:00